szkolenia dla ubezpieczycieli

ubezpieczenia - szkolenia otwarte

ubezpieczenia - szkolenia otwarte

Proponowane przez nas szkolenia z tematyki ubezpieczenia, mają zróżnicowany poziom i dotyczą praktycznie każdej dziedziny ubezpieczeń. Szkoleniami ubezpieczeniowymi bowiem staramy się trafić do możliwie najszerszego spektrum zainteresowanych.

Częstymi słuchaczami są osoby obsługujące ubezpieczenia z ramienia podmiotów gospodarczych. Znajdą dla siebie coś interesującego zarówno brokerzy jak i agenci ubezpieczeniowi, i to na różnych poziomach rozwoju zawodowego.

Nasze szkolenia są również kierowane do zakładów ubezpieczeń, które najczęściej są zainteresowane praktyką sprzedażową, w tym opiniami klientów i dystrybutorów.

Ubezpieczenia przybliżamy również jednostkom budżetowym i przedsiębiorstwom.

Wszystkie nasze szkolenia spełniają wymogi z art 12 ustawy dystrybucyjnej. Po ich ukończeniu słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający odbycie obowiązkowego szkolenia zawodowego. Obowiązek ten dotyczy praktycznie każdej osoby zajmującej się szeroko rozumianą dystrybucją ubezpieczeń.

Ubezpieczenia - szkolenia dla praktyków
zapamiętaj: szkolenia-ubezpieczeniowe.pl

Dostępne szkolenia

CAR/EAR – Ubezpieczenia budowy i montażu według standardu monachijskiego

Gwarancje ubezpieczeniowe

Likwidacja szkód z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych

Polisy cybercrime – ubezpieczenie od ryzyk związanych z włamaniem do systemów informatycznych

Prawne problemy likwidacji szkód

Ubezpieczenia budowy i montażu według wzorców umownych wydanych przez FIDIC i zawartych w VOB (b)

Ubezpieczenia finansowe – gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Ubezpieczenia komunikacyjne w teorii i praktyce

Ubezpieczenia maszyn i urządzeń według systemu „all risks” MB

O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter