szkolenia dla ubezpieczycieli

Gwarancje ubezpieczeniowe

O szkoleniu

Szkolenie ma za zadanie wprowadzić słuchaczy w tematykę gwarancji ubezpieczeniowych. Szczególną uwagę zwracamy w nim na praktyczne aspekty ich pozyskania, w tym na: analizę dokumentacji, ocenę ryzyka i ustanowienie zabezpieczeń. Pokazujemy również zastosowanie gwarancji w prawie zamówień publicznych jak w innych dziedzinach gospodarowania.
Szkolenie jest prowadzone w systemie Mind Mapping, który zdecydowanie poprawia efektywność przyswajania informacji i pozwala na zdobycie szybkiej orientacji w prezentowanej tematyce.

Program szkolenia

Część I. Wprowadzenie do tematu gwarancji ubezpieczeniowych

1. Rynek gwarancji ubezpieczeniowych w Polsce
2. Podstawa prawna gwarancji ubezpieczeniowych
3. Charakter prawny gwarancji ubezpieczeniowej
4. Cechy stosunku gwarantowania
5. Forma i treść gwarancji ubezpieczeniowej

Część II. Procedura uzyskania i realizacji roszczeń z gwarancji ubezpieczeniowej

1. Wniosek – zlecenie udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej
2. Dokumenty niezbędne do oceny ryzyka ubezpieczyciela
3. Prawna i ekonomiczna ocena ryzyka udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej
4. Zabezpieczenie regresu z gwarancji ubezpieczeniowej
5. Możliwości w zakresie modyfikacji treści gwarancji
6. Zawarcie umowy gwarancji i wystawienie dokumentu gwarancyjnego
7. Zgłoszenie roszczenia i wypłata świadczenia z gwarancji ubezpieczeniowej
8. Podstawa prawna i procedura regresu do zleceniodawcy

Część III. Rodzaje gwarancji funkcjonujących na rynku

1. Akty prawne przewidujące zabezpieczenie w postaci gwarancji ubezpieczeniowych i innych
2. Zabezpieczenia celne i akcyzowe
3. Zabezpieczenia składane przez organizatorów turystyki
4. Prawo zamówień publicznych i zabezpieczenia w postaci gwarancji ubezpieczeniowych
5. Gwarancje budowlane – wadialne, dobrego wykonania, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki
6. Inne rodzaje gwarancji funkcjonujących na rynku

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter