szkolenia dla ubezpieczycieli

Polisy cybercrime – ubezpieczenie od ryzyk związanych z włamaniem do systemów informatycznych

O szkoleniu

W celu zapoznania się z propozycją programu szkolenia, prosimy kliknąć w hasło “PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

1. Cybercrime na świecie i Polsce

 • Zagrożenie technologiczne współczesnego świata
 • Zarządzanie ryzykiem włamania do sytemu informatycznego
 • Analiza ryzyk informatycznych
 • Ocena ryzyka i mapa ryzyka
 • Sterowanie ryzykiem i zastosowanie metody ubezpieczeniowej
 • Oferta rynkowa ubezpieczeń w zakresie cybercrime i podobnych

2. Odpowiedzialność cywilna z tytułu niewłaściwej ochrony danych

 • Potencjalny rozmiar szkód z odpowiedzialności cywilnej
 • Przesłanki odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenia cyber liabillity insurance dostępne na rynku
 • Zakres przedmiotowy ubezpieczenia
 • Zakres czasowy ubezpieczenia
 • Zgłoszenie szkody i wypłata odszkodowania

3. Ubezpieczenie szkód własnych z tytułu naruszenia systemu informatycznego

 • Pojęcie własności intelektualnej i jej ochrona
 • Możliwości w zakresie ubezpieczenia szkód własnych
 • System oparty na formule BI (business interruption)
 • Systemy ubezpieczenia poszczególnych pozycji kosztowych
 • Dodatkowe usługi objęte ubezpieczeniem
 • Wyłączenia odpowiedzialności
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter