szkolenia ubezpieczeniowe

Likwidator szkód komunikacyjnych

O kursie

Dowiedz się dla kogo przeznaczony jest kurs “Likwidator szkód komunikacyjnych” i co da Ci udział w nim.

>> poznaj korzyści udziału w kursie

Program kursu

Kurs “Likwidator szkód komunikacyjnych” trwa 48 h lekcyjnych.


Dzień I

1. Praktyka likwidacji szkód

 • Biznes ubezpieczeniowy od kuchni
 • Szkodowość jako podstawowy parametr kształtowania wyniku finansowego ubezpieczyciela
 • Przestępczość ubezpieczeniowa w torii i praktyce
 • Strategie obronne zakładów ubezpieczeń
 • Raporty Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie realizacji orzeczeń SN
 • Działania KNF i bieżące inicjatywy ustawodawcze
 • Rzecznik Finansowy i procedura reklamacyjna

2. Wytyczne KNF w sprawie organizacji likwidacji szkód komunikacyjnych

 • Rola i miejsce likwidacji szkód w strukturze organizacyjnej firm ubezpieczeniowych wg wytycznych KNF
 • Nowe wymogi wobec struktury organizacyjnej firmy
 • Nadzór nad likwidacją szkód
 • Pracownicy likwidacji według wytycznych KNF
 • Wszczęcie i realizacja procedury szkodowej
 • Realizacja podstawowych zasady likwidacji

3. Podstawy prawne likwidacji szkód

 • Sposoby regulacji szkód – ugoda, wyrok sądowy, własne ustalenia
 • Etapy procedury likwidacji szkód
 • Postępowanie wyjaśniające (dowodowe)
 • Ciężar dowodowy
 • Zakres współdziałania poszkodowanego

Dzień II

1. Odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

 • Zasady i przesłanki odpowiedzialności cywilnej
 • Zdarzenie szkodowe
 • Zasady odpowiedzialności cywilnej
 • Szkoda i sposoby określenia jej rozmiaru
 • Związek przyczynowo skutkowy
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

2. OC posiadacza pojazdu i jego ubezpieczenie

 • Kodeksowa odpowiedzialność posiadacza pojazdu
 • Zasada ryzyka jako podstawa odpowiedzialności posiadacza pojazdu
 • Pojęcie ruchu pojazdu
 • Ubezpieczenie OC – posiadacza i jego zakres
 • Podmiot sprawczy
 • Wyłączenia odpowiedzialności.

3. Wytyczne KNF dotyczące likwidacji szkód z OC – posiadacza

 • Zasada pełnego odszkodowania
 • Zasada naprawy częściami nowymi
 • Zasada naprawy częściami oryginalnymi
 • Zasada dostępności części
 • Szkoda całkowita
 • Pojazd zastępczy
 • Utrata wartości rynkowej

Dzień III

1. Ubezpieczenie auto casco pojazdów

 • System ryzyk nazwanych, a system all risks
 • Ubezpieczenie kradzieży – podwyższone wymogi staranności ubezpieczonego
 • Wyłączenia, udziały własne, tabele amortyzacyjne, tabele zamienników
 • Sposób wyliczenia odszkodowania

2. Szkody osobowe i utracone korzyści

 • Postaci szkody na osobie
 • Uszkodzenie ciała i krzywda
 • Śmierć osoby bliskiej
 • Szkody z ubezpieczeń wypadkowych
 • Kategoria utraconych korzyści w procedurze likwidacyjnej
 • Wyliczenie utraconych korzyści
 • Szczególne postaci utraconych korzyści – rolnicy, taksówkarze, ryczałtowcy

Dzień IV

1. Typowe formy przestępstw ubezpieczeniowych na przykładach

 • Sprowadzenie zdarzenia ubezpieczeniowego
 • Szkoda fikcyjna
 • Przypadki przedefiniowania szkody
 • Podanie nieprawdziwych okoliczności zdarzenia
 • Zwiększenie rozmiaru szkody
 • Ukrywanie bądź fabrykowanie dowodów związanych ze zdarzeniem szkodowym
 • Inne formy działań na szkodę ubezpieczycieli

2. Działania zapobiegawcze firm ubezpieczeniowych

 • Początek działań firm ubezpieczeniowych w dziedzinie zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej
 • Procedury wewnętrzne ubezpieczycieli w zakresie likwidacji szkód
 • Działania Polskiej Izby Ubezpieczeń i innych podmiotów
 • Centralny rejestr zdarzeń drogowych UFG (art. 102 ust. o ub. obow.)
 • Zaawansowane systemy zapobiegania przestępczości na przykładzie niemieckiego systemu HIS (Uniwagnis)

3. Regres ubezpieczeniowy

 • Regres typowy w ubezpieczeniach
 • Regres nietypowy z OC posiadacza pojazdu
 • Regres z innych ubezpieczeń obowiązkowych

4. Ćwiczenia praktyczne – analiza zdarzeń drogowych

Dzień V

1. Problematyka związana z dokumentacją uszkodzeń w pojeździe

 • Klasyfikacja pojazdów mechanicznych
 • Właściwa identyfikacja pojazdu uwzględniająca jego budowę (klasyfikacja pod względem rodzaju nadwozia, wyposażenia nadwozia, silnika i jego osprzętu, zastosowania pojazdu)
 • Zasady kwalifikacji uszkodzeń w pojazdach mechanicznych w kontekście użytych narzędzi stosowanych w warsztatach (określenie czasów napraw, zakresu wymian i podstawowych prac technologicznych związanych z naprawą pojazdu)
 • Klasyfikacja parametrów jakościowych alternatywnych części zamiennych stosowanych w naprawach

2. Narzędzia stosowane w szacowaniu szkód w pojazdach mechanicznych – system Eurotax

 • Moduł wyceny  pojazdów (podstawowe parametry określające wartość rynkową pojazdów, pojęcie wyceny orientacyjnej i szczegółowej – praktyczne znaczenie wyceny w określeniu wielkości odszkodowania)
 • Moduł szacowania kosztów naprawy (Carwert) – opis podstawowych operacji dostępnych w systemie i ich wpływ na wysokość kosztów naprawy pojazdu
 • Moduł optymalizacji – zastosowanie części alternatywnych w procesie naprawy – prezentacja skutków optymalizacji w finalnej wycenie kosztów naprawy pojazdu
 • Analiza kosztorysowa naprawy pojazdu w kontekście opłacalności naprawy pojazdu
 • Szkoda całkowita, właściwa kwalifikacja w oparciu o analizę kosztorysową naprawy pojazdu, wyliczenie wartości pojazdu po szkodzie i wysokości odszkodowania
 • Praktyczne ćwiczenia wyliczenia szkody na samochodzie osobowym/dostawczym, właściwa interpretacja wydruków systemu Eurotax
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące omawianych zagadnień

Dzień VI

1. Narzędzia stosowane w szacowaniu szkód w pojazdach mechanicznych – określania kosztów naprawy w systemie Audatex

 • Charakterystyka programu, praktyczne wykorzystanie systemu w szacowaniu kosztów naprawy pojazdów ciężarowych/motocykli
 • Interpretacja wydruków systemu Audatex (analiza informacji zawartych na stronie kontrolnej  wydruku Audatex)
 • Porównanie systemu Carwert i Audatex – zalety i wady w kontekście szacowania odszkodowań w pojazdach mechanicznych

2. Narzędzia stosowane w szacowaniu szkód w pojazdach mechanicznych – określanie wartości rynkowej pojazdu w systemie InfoEkspert

 • Charakterystyka programu, praktyczne zastosowanie w wyliczeniu wartości pojazdu na  przykładzie pojazdu ciężarowego/motocykla
 • Współpraca systemu Audatex i InfoEkspert
 • Analiza kosztorysowa naprawy pojazdu w systemie Audatex, wyliczenie wartości pojazdu po szkodzie w systemie InfoEkspert
 • Interpretacja wydruków systemu InfoEkspert
 • Porównanie systemu Carwert i InfoEkspert – zalety i wady programów w kontekście  szacowania odszkodowań w szkodach całkowitych
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące omawianych zagadnień

EGZAMIN WEWNĘTRZNY


czas trwania kursu: 48 h lekcyjne


cena kursu Online: 2 490 zł + 23% VAT

Terminy kursu

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter