szkolenia ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia maszyn i urządzeń według systemu „all risks” MB

O szkoleniu

Szkolenie ma za zadanie dostarczyć praktycznej wiedzy o zasadach funkcjonowania ubezpieczeń związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń. Pozwoli nabrać orientacji we wzorcach umownych wydanych przez ubezpieczycieli, jak i podstawowych zasadach ubezpieczeń.

Program szkolenia

1. Kompleks ubezpieczeń majątkowych przedsiębiorstwa

 • Ubezpieczenie mienia od zdarzeń elementarnych
 • Ubezpieczenia kradzieżowe i od dewastacji
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenia utraty zysków (BI, AloP)
 • Inne przydatne produkty ubezpieczeniowe (ubezpieczenia finansowe, pracownicze)

2. Ubezpieczenia „all risks” MB – Machinery Breakdown na polskim rynku

 • Konstrukcja ubezpieczenia “all risks”, a ubezpieczenie ryzyk nazwanych
 • Pojecie awarii, przyczyny zdarzeń objętych ochroną
 • Definicja zdarzenia szkodowego w MB, jako podstawowe ograniczenie zakresu
 • Wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe
 • Problematyka winy umyślnej i rażącego niedbalstwa

3. Metodyka ustalania sumy ubezpieczenia

 • Wartość księgowa, amortyzacja
 • Wartość odtworzeniowa nowa
 • Wartość rzeczywista – metodyka ustalania

4. Ubezpieczenie maszyn budowlanych (CPM)

 • Przedmiot i zakres ubezpieczenia
 • Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności
 • Wyliczenie i wypłata odszkodowania

5. Ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn (MLoP)

 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności
 • Postępowanie w z razie zajścia zdarzenia szkodowego
 • Wyliczenie należnego odszkodowania

6. Podstawowe zasady likwidacja szkód

 • Metodyka ustalenia pokrycia ubezpieczeniowego
 • Terminy likwidacji i obowiązki dowodowe
 • Wyliczenie i wypłata odszkodowania

7. Warsztaty praktyczne

 • Ogólne warunki
 • Wzorce wniosków ubezpieczeniowych, jak wypełnić i na co zwrócić uwagę

cena szkolenia Online: 490 zł + 23% VAT

Terminy szkoleń

Name Position
Ubezpieczenia maszyn i urządzeń według systemu „all risks” MB 28.05.2024 - 28.05.2024 Online
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter