szkolenia ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia transportowe CARGO wg. ICC

O szkoleniu

Ubezpieczenia transportowe są bardzo ważne w obecnych realiach gospodarczych. Wprowadzenie nowych, zmienionych formuł INCOTERMS 2020 wymaga dostosowania zakresu ubezpieczenia CARGO wg. warunków ICC (nstitut Cargo Clauses). Morska geneza ubezpieczenia CARGO sprawia, że rozwiązania przyjęte w ICC nie zawsze są zrozumiałe dla klienta a nawet dla pośrednika, co wymaga szerszego i głębszego spojrzenia. Problemami CARGO zajmiemy się na proponowanym szkoleniu, które ma charakter praktyczny i opiera się głównie na analizie przypadków mających miejsce w rzeczywistości.

Program szkolenia

1. Podmioty uczestniczące w transporcie: przewoźnik, spedytor, nadawca odbiorca, inne podmioty

2. Koncepcja Overlapping Insurance – kompleksowe ubezpieczenie ładunku

3. Specyfika podmiotowa ubezpieczenia cargo, prawo oraz sąd właściwy

4. Reguły INCOTERMS i konsekwencje ich zastosowania na ubezpieczenie CARGO

5. Redakcja INOTERMS 2020 i jej wpływ na ubezpieczenia (nowe formuły CIP, CIF)

6. Ubezpieczenia morskie CARGO i ich wpływ na inne rodzaje transportu

7. Geneza systemu Institut Cargo Clauses

8. Zakres ubezpieczenia według Institut Cargo Clauses – A,B,C

9. Wykładnia i rozumienie ryzyk objętych ubezpieczeniem, najnowsze zmiany systemu ICC

10. Rozszerzenia o klauzule specjalne i branżowe

11. CARGO lotnicze – ważniejsze podobieństwa i odrębności

12. Wyłączenia odpowiedzialności w Institut Cargo Clauses – A,B,C

13. Zakres czasowy ubezpieczenia i klauzule specjalne

14. Oferta CARGO na polskim rynku – proponowany zakres

15. Wyłączenia odpowiedzialności w krajowych warunkach CARGO

16. Systemy umowne (polisowe) i zawarcia ubezpieczenia CARGO

17. Różnice zakresowe OCP i CARGO


cena szkolenia Online: 490 zł + 23% VAT

Terminy szkoleń

Name Position
Ubezpieczenia transportowe CARGO wg. ICC 29.05.2024 - 29.05.2024 Online
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter