szkolenia ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw

O szkoleniu

Cele szkolenia

 • przybliżyć problematykę ubezpieczenia mienia dużych przedsiębiorstw, poprzez pokazanie istniejących możliwości ubezpieczeniowych i potencjalnych problemów z wykonywaniem umów

Sposób prezentacji

 • system Mind Mapping oraz materiały pomocnicze
 • wykład przerywany pytaniami uszczegóławiającymi
 • tezy do dyskusji na sali wykładowej oraz w kuluarach

Adresaci szkolenia

 • działy prawne i księgowe dużych podmiotów gospodarczych
 • brokerzy zajmujący się ubezpieczaniem mienia
 • Radcowie Prawni i Adwokaci

Program szkolenia

1. Prawna regulacja ubezpieczeń – zalety i wady ubezpieczeń

 • Normy kodeksowe i inne regulujące ubezpieczenia
 • Kilka uwag na temat organizacji i pośrednictwa ubezpieczeń
 • System nadzoru i procedura odwoławcza
 • Sądy powszechne a ubezpieczenia

2. Ubezpieczenie nieruchomości

 • Przedmiot ubezpieczenia oraz zakres ryzyk nazwanych
 • Ryzyka niechciane przez zakłady ubezpieczeń
 • Ustalenie sumy ubezpieczenia
 • Wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe
 • Opcja All risks i uwarunkowania związane z jej stosowaniem
 • Cesja odszkodowania oraz ubezpieczenie na cudzy rachunek
 • Koasekuracja

3. Ubezpieczenie mienia ruchomego

 • Uwarunkowania ryzyka kradzieży
 • Inne ryzyka związane z mieniem ruchomym w działalności gospodarczej
 • Metodyka ustalania sum ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie „na pierwsze ryzyko”
 • Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
 • Uwagi na temat likwidacji szkód

4. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i od awarii

 • Pojecie awarii
 • Zakres zastosowania ubezpieczenia
 • Przedmiot ubezpieczenia i określenie jego zakresu
 • Wymogi zakładów ubezpieczeń w zakresie użytkowania przedmiotu ubezpieczenia
 • Wyłączenia odpowiedzialności
 • Ustalenie sumy ubezpieczenia i sposób wyliczenia odszkodowania
 • Wymogi formalne zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia

5. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego

 • Przedmiot ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie danych
 • Sprzęt stacjonarny i przenośny
 • Wyłączenia i wymogi w zakresie użytkowania

6. Ubezpieczenia grupowe na życie i NW – specyfika ubezpieczeń grupowych

 • Procedura zawarcia ubezpieczenia
 • Obsługa ubezpieczeń i problematyka kosztów
 • Zakres ubezpieczenia i wyłączenia
 • Likwidacja szkód

cena szkolenia Online: 490 zł + 23% VAT

Terminy szkoleń

Name Position
Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw 27.05.2024 - 27.05.2024 Online
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter