szkolenia ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie D&O w praktyce

O SZKOLENIU

PROGRAM SZKOLENIA

1. Konstrukcja umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Stwierdzenie istnienia pokrycia ubezpieczeniowego. Problematyka wyzwalaczy czasowych oraz nietypowych elementów szkody jak czysta strata finansowa, szkody rykoszetowe. Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności i podstawy odmowy wypłaty z OC.

2. Osobista, majątkowa odpowiedzialność zarządzających

Normy prawa narzucające odpowiedzialność członków organów, dyrektorów, głównych księgowych i innych osób decyzyjnych. Poziom zawinienia zarządzającego. „Business judgment rules”. Pojęcie szkody. Rozmiar szkody. Przykłady.

3. Istota i konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządzających (D&O)

Ubezpieczenie D&O, jako ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. D&O jako zawarte na cudzy rachunek. Czyste straty finansowe, jako przedmiot ubezpieczenia D&O. Problematyka nadużycia stosunku umowy ubezpieczenia D&O.

4. Określenie zdarzenia szkodowego w D&O

Klauzula czasowa „claims made” w D&O. Wady i zalety systemu claims made. Podanie okoliczności istotnych dla oceny ryzyka – zakres informacji i osoby zobowiązane do ich podania. Problematyka wiedzy osoby prawnej. Stosowanie daty retroaktywnej. Wydłużenie okresu ochrony ubezpieczeniowej. Uwagi dotyczące likwidacji szkód – przykłady.

5. Optymalizacja zakresu ochrony

Istotne rozszerzenia odpowiedzialności i dodatkowe elementy ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Koszty wizerunkowe i inne. Ograniczenia techniczno-ubezpieczeniowe – sumy gwarancyjne, udziały własne.

6. Przykłady ubezpieczeń D&O w praktyce

Przykładowe OWU ubezpieczyciela. Przykładowa umowa ubezpieczenia z maksymalnym zakresem ochrony. Przykłady innych umów.


cena szkolenia Online: 490 zł + 23% VAT

Terminy szkoleń

Name Position
Ubezpieczenie D&O w praktyce 04.09.2024 - 04.09.2024 Online
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter