szkolenia ubezpieczeniowe

. Ubezpieczenie OC budowlane

Program szkolenia

1. Ryzyko odpowiedzialności cywilnej za szkody na terenie budowy

 • Powstanie odpowiedzialności cywilnej – przesłanki i rygory
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za podwykonawców, pracowników i ruch przedsiębiorstwa budowlanego
 • Ryzyko wykonawcy zniszczenia lub uszkodzenia obiektu na podstawie przepisu art. 655 KC
 • Ryzyko inwestora zniszczenia lub uszkodzenia obiektu według przepisu art. 655 KC

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia budowy

 • Konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC sekcja II CAR/EAR
 • OC zamawiającego, OC wykonawcy
 • OC obowiązkowe samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • OC nadwyżkowe – konstrukcja i sposób funkcjonowania
 • Inne podmioty w procesie budowlanym
 • Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności
 • OC podwykonawców, klauzula cross liability
 • OC pracodawcy, czysta strata finansowa
 • Szkody środowiskowe, klauzula subsydiarna

cena szkolenia Online: 490 zł + 23% VAT

TERMINY SZKOLENIA

Name Position
Ubezpieczenie OC budowlane 04.06.2024 - 04.06.2024 Online
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter