szkolenia ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

O szkoleniu

Szkolenie “Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym” stanowi przegląd najpopularniejszych produktów ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Analizowane są przypadki sporne i wątpliwe w praktyce oraz w orzecznictwie sądowym. Formułowane są również wnioski dotyczące optymalizacji zakresu ubezpieczenia przyjmujące formę klauzul dodatkowych (brokerskich).

Program szkolenia

Część I. Odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie
1. Ryzyko odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
2. Rozgraniczenie czynności życia prywatnego i innych
3. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej
4. Rygory odpowiedzialności i ułatwienia dowodowe
5. Obszary życia prywatnego i rozwiązania kodeksowe dotyczące odpowiedzialności
6. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
7. Zdarzenie szkodowe a zdarzenie ubezpieczeniowe
8. Wyzwalacze (triggery) czasowe i ich zastosowanie w ubezpieczeniu OC ŻP
9. Pozostałe normy kodeksowe (zapobieżenie szkodzie, ochrona poszkodowanych)
10. Problem ustalenia sum gwarancyjnych w OC ŻP
11. Wyczerpanie sumy gwarancyjnej i jej podział

Część II. Przegląd rozwiązań produktowych dostępnych na rynku
1. Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym dostępne na rynku
2. Podstawowy przedmiot ubezpieczenia i jego określenie (OC kontrakt, OC delikt, zbieg obu rodzajów OC, zakres terytorialny)
3. Podmioty objęte ubezpieczeniem (osoby bliskie, pomoc domowa, najemca)
4. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej
5. Odpowiedzialność z tytułu posiadania nieruchomości i jej ubezpieczenie
6. Ubezpieczenie OC najemcy oraz innych szkód związanych z najmem
7. OC z tytułu pieczy nad dziećmi i podobnymi oraz zwierzętami
8. Szkody sportowe i rekreacyjne (pojazdy, zwierzęta, broń itp.)
9. Inne przypadki odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym


cena szkolenia Online: 490 zł + 23% VAT

Terminy szkoleń

Name Position
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym 20.09.2024 - 20.09.2024 Online
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter