szkolenia ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w praktyce przedsiębiorstw

O SZKOLENIU

Program szkolenia

I. Odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

1. Dlaczego ryzyko odpowiedzialności cywilnej jest takie istotne?
2. Jak powstaje odpowiedzialność cywilna?
3. Czym jest zdarzenie szkodowe i jakie znaczenie ma wina?
4. W jaki sposób określamy rozmiar szkody?
5. Co to są szkody pośrednie?
6. Co to jest związek przyczynowo skutkowy?
7. Jakie są szczególne rodzaje związków przyczynowo skutkowych?
8. Co oznacza odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, winy, winy domniemanej, bezprawności, czy słuszności?
9. Kiedy spotkamy się z surowszymi regułami odpowiedzialności?
10. Jakie korzyści przynosi zawarcie i utrzymywanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?
11. Jak działa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?
12. Skąd się biorą problemy odstępstwa czasowego w ubezpieczeniach OC i jakie są tego skutki?
13. Czym są triggery czasowe i jak funkcjonują w praktyce?
14. Na czym polega ochrona poszkodowanego w ubezpieczeniu OC?

II. Najważniejsze rozwiązania ubezpieczeniowe (OC) spotykane na rynku

1. Na czym polega specyfika odpowiedzialności kontraktowej i jakie problemy spotykamy przy jej ubezpieczeniu?
2. Jakie rozwiązania pojawiają przy ubezpieczeniu odpowiedzialności deliktowej i jak ubezpieczyć zbieg obu tych rodzajów odpowiedzialności?
3. Na czym polega kodeksowa koncepcja odpowiedzialności za produkt niebezpieczny?
4. Co to jest rozszerzona odpowiedzialność za wady produktu?
5. Skąd się wzięły i czemu służą tzw. „klauzule maszynowe”?
6. Dlaczego odpowiedzialność pracodawcy za szkody pracownicze jest tak ważnym ubezpieczeniem?
7. Jak rozwiązać kwestie ubezpieczenia OC w przypadku zatrudnienia podwykonawców?
8. Jakie problemy pojawiają się w związku z użytkowaniem cudzego mienia?
9. Czy ochrona środowiska może być wyzwaniem trudnym do sprostania bez ubezpieczenia?
10. Skąd się wzięła koncepcja czystych strat finansowych i jakie rozwiązanie funkcjonują w zakresie ich ubezpieczenia?
11. Jakie inne wyłączenia odpowiedzialności mogą być niebezpieczne dla ubezpieczającego i jak sobie z nimi radzić klauzulami brokerskimi?


cena szkolenia Online: 490 zł + 23% VAT

Terminy szkoleń

Name Position
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w praktyce przedsiębiorstw 03.09.2024 - 03.09.2024 Online
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter