szkolenia ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (EEI) i utraty zysku (EELoP)

O szkoleniu

Ubezpieczenie elektroniki staje się obecnie jednym z najważniejszych ubezpieczeń w działalności każdego podmiotu. Sytuacja pandemiczna spowodowała masowe przejście przedsiębiorstw na system telepracy w którym ubezpieczenie sprzętu używanego przez telepracownika jest obowiązkiem pracodawcy. Jednocześnie rynek stara się wzbogacać swoją ofertę i proponuje samodzielne rozszerzenie w postaci ubezpieczenia utraty zysku (EELoP). To wszystko wymaga nowego spojrzenia na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w działalności przedsiębiorstw.

Program szkolenia

1. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – podstawy

 • Rozgraniczenie z innymi produktami ubezpieczeniowymi
 • Pojawienie się ubezpieczenia EEI
 • Ubezpieczone podmioty – przedsiębiorcy i inni
 • Przedmiot ubezpieczenia – sprzęt mobilny i stacjonarny
 • Uwarunkowanie ubezpieczenia sprzętu mobilnego
 • Klauzule dodatkowe ubezpieczenia sprzętu mobilnego

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – kradzież i sekcje II i III

 • System sum ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
 • Ryzyko kradzieży sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie zewnętrznych nośników danych – sekcja II
 • Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności – sekcja III
 • Zwiększone koszty zależne i niezależne od długości przerwy

3. Zawarcie i utrzymanie ubezpieczenia

 • Zawarcie ubezpieczenia – wymogi
 • Underwriting ubezpieczeniowy – czynniki ryzyka
 • Powinności ubezpieczeniowe
 • Wyłączenia odpowiedzialności
 • Triggery czasowe, ubezpieczenie na cudzy rachunek

4. Ubezpieczenie utraty zysku z tytułu przerwy w działalności spowodowanej szkodą w elektronice EELoP

 • Warunki pokrycia ubezpieczeniowego w zakresie LoP
 • Określenie sum ubezpieczenia, niedoubezpieczenie
 • Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego
 • Powinności ubezpieczeniowe
 • Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej

cena szkolenia Online: 490 zł + 23% VAT

Terminy szkolenia

Name Position
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (EEI) i utraty zysku (EELoP) 13.09.2024 - 13.09.2024 Online
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter