szkolenia ubezpieczeniowe

Zmiany w OC komunikacyjnym – nowe orzecznictwo i rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z OC ppm

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu zapoznanie agentów, brokerów oraz osób współpracujących z nimi z nowymi zasadami likwidacji szkód komunikacyjnych z OC posiadacza pojazdu. Szczególny nacisk został położony na nowe orzecznictwo Sądu Najwyższego powstałe pod wpływem orzeczeń TSUE (orzeczenie z 14 stycznia 2022). Również KNF w związku z przemianami na rynku stworzył Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z OC posiadacza pojazdu.

Program szkolenia

I. Kluczowe problemy zakresu i wykonywania umowy ubezpieczenia OC posiadacz pojazdu w orzecznictwie polskim i europejskim

1. Podstawowe normy prawa cywilnego znajdujące zastosowanie w OC ppm

2. Artykuł 436 KC – zmiany w zakresie pojęcia ruch pojazdu w prawie polskim – orzeczenie SN z 14 stycznia 2022

3. Odpowiedzialność z tytułu posiadania urządzeń transportu osobistego

4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ubezpieczenia OC ppm

5. Problem wyczerpywania się sum gwarancyjnych

6. Problemy szczegółowe związane z likwidacją – leasing, nawiązka w postępowaniu karnym

7. Regres z art 43, w tym z tytułu zbiegnięcia z miejsca zdarzenia

II. Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczenia OC ppm

1. Zasada pełności odszkodowania

2. Kompleksowa usługa likwidacji szkody

3. Zasady uznawania części oryginalnych w kosztorysie

4. Koszt rzeczoznawcy w Rekomendacjach KNF

5. Ugody oraz utrata wartości rynkowej

6. Zasady przyznawania i rozliczenia pojazdu zastępczego

7. Niektóre rekomendacje organizacyjne


cena szkolenia Online: 490 zł + 23% VAT

O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter